• Podvojné môže podnikateľ vymeniť za iný spôsob

    Podvojné môže podnikateľ vymeniť za iný spôsob   Autor: (sim)  (HN 12.5.2010)   Okrem povinného či dobrovoľného prechodu na podvojné účtovníctvo môže vzniknúť v praxi aj situácia opačná — prechod zo sústavy podvojného na jednoduché účtovníctvo. “Napríklad fyzická osoba — podnikateľ, ktorá dobrovoľne viedla podvojné účtovníctvo a rozhodne sa, že bude viesť zase len jednoduché. Alebo rôzne občianske združenia a podobné inštitúcie, ktorých príjmy už nedosahujú zákonom stanovenú hranicu pre vedenie podvojného účtovníctva a nepodnikajú, a prejdú preto na jednoduché účtovníctvo,” hovorí daňová poradkyňa Jana Sadloňová. Prechod zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom…

  • Pri zmene účtovníctva …

    Pri zmene účtovníctva dajte pozor na inventarizáciu   Autor: Katarína Šimurkova  (HN 12.05.2010)   Slovenská legislatíva dovoľuje podnikateľom využiť viacero druhov spracúvania účtovníctva, od využívania paušálnych výdavkov a daňovej evidencia ako zjednodušených foriem evidencie, cez jednoduché účtovníctvo až po podvojné účtovníctvo. Legislatíva zároveň určuje, kedy ktorý spôsob môžete alebo musíte využiť. Rozhodne zákon Aj pri rozhodnutí podnikateľa, že chce svoju dokumentáciu spracúvať v jednoduchom účtovníctve, je dôležité to, akou “formou“ podniká. Ako drobný živnostník môže používať jednoduché účtovníctvo. Avšak ak sa rozhodne založiť spoločnosť s ručením obmedzením, musí z jednoduchého účtovníctva prejsť na podvojné. “Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtovná jednotka nespĺňa ustanovené…

  • Odpisy vám znížia daňový základ

    Odpisy vám znížia daňový základ   Autor: Katarína Šimurkova  (HN 3.3.20110)   Povinnosť podať daňové priznanie platí aj pre právnické osoby. Týka sa to takmer všetkých právnických osôb, ktoré majú na území Slovenska sídlo, alebo miesto skutočného vedenia. Povinnosť podať daňové priznanie sa vzťahuje aj na zahraničné právnické osoby, ak majú príjmy zo zdrojov na území SR, u ktorých daň nie je vysporiadaná zrazením dane. Výnimkou z povinnosti podať daňové priznanie v určitých prípadoch nemajú daňovníci nezriadení na podnikanie, občianske združenia či rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ak napríklad mali len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Na zostavenie daňového priznania však musí najskôr daňovník zostaviť účtovnú závierku za zdaňovacie obdobie.…

Call Now
Directions

Pokračovaním v prehliadaní stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o cookie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close