Daň zaplatíte aj za požičané auto

 

Autor: Katarína Šimurková  (HN 16.08.2010)
Seriál Živnostník. Výdavky si možno uplatniť aj pri prenajatom vozidle, držať sa však treba zmluvy.

Peter v júni skončil vysokú školu. Snažil sa nájsť prácu, ale neúspešne. Rozhodol sa preto, že začne podnikať. Vybavil si teda živnosť a všetko potrebné k nej. Už po pár dňoch však zistil, že bude potrebovať aj auto, no peniaze na jeho kúpu nemal.

Keďže Petrovi rodičia mali dve autá, rozhodli sa mu pomôcť. Dohodli sa, že jedno môže používať na podnikanie. Môže si v takomto prípade dať náklady na jeho používanie do daňových výdavkov?

 

Paušál len pri vlastnom aute
Používanie požičaného alebo prenajatého vozidla je jedna z možností, ktorú môže využiť podnikateľ na vykonávanie svojej činnosti. Dôležité je upraviť takýto vzťah zmluvne. “Musí byť uzatvorená zmluva o nájme hnuteľného majetku, v ktorej by, napríklad rodičia, dali do nájmu auto na používanie na podnikateľské účely,“ hovorí daňová poradkyňa Miriam Buliková. Nájomné, ktoré bude za požičanie vozidla platiť, si potom môže nájomca zahrnúť do daňových výdavkov.

Okrem neho si uplatní aj náklady na pohonné látky. “Ak daňovník s príjmami z podnikania a z inej zárobkovej činnosti využije na cestovanie iné ako vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, napríklad prenajaté alebo vypožičané, postupuje pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky v súlade so zákonom o dani z príjmov,“ hovorí Buliková. To znamená, že ako výdavky počíta len to, čo zaplatí za benzín či naftu. “Nárok na základnú náhradu za používanie vlastného vozidla teda nemá,“ spresňuje výkonný riaditeľ a prokurista spoločnosti Malach Consulting Peter Málach.

Základnú náhradu za každý kilometer jazdy možno využiť len vtedy, ak na podnikanie používa vlastný automobil, ktorý však nie je zahrnutý v obchodnom majetku. Paušálna náhrada je teraz 0,183 eura na kilometer. Podnikateľ si však do výdavkov nemôže už dať ďalšie položky, ako napríklad poistenie či údržbu vozidla. Všetky výdavky spojené s používaním auta sú už zahrnuté v paušálnej náhrade.

Zmluvu nezanedbajte
Zmluva o nájme pri požičanom aute je veľmi dôležitá – od nej totiž závisí, čo môže okrem týchto položiek podnikateľ zahrnúť do daňových výdavkov. “Ak by bolo v zmluve uvedené, že má povinnosť vykonávať aj bežnú údržbu, tak by si medzi daňovo uznateľné výdavky mohol zahrnúť aj náklady na túto údržbu,“ uvádza príklad Málach.
Sumu, za akú by si Peter prenajal auto od rodičov, pritom nič neobmedzuje, zákon neurčuje hornú ani dolnú hranicu. Preto to môže byť aj symbolické, jednoeurové nájomné, alebo by si auto zapožičal bezodplatne. “V takomto prípade by si však do daňových výdavkov nemohol zahrnúť výdavky za nájomné, respektíve by si uplatnil výdavky za nájomné uvedené v zmluve,“ dopĺňa Buliková.

Ak by navyše auto používal aj na služobné cesty, čiže prácu mimo miesta, kde podnikateľskú činnosť zvyčajne vykonáva, môže si podľa zákona o cestovných náhradách uplatniť aj ďalšie výdavky. “A to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste, a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj sumu do výšky 40 percent nároku na stravné podľa zákona o cestovných náhradách,“ spresňuje Buliková.

Daň sa platí vždy
Pri použití akéhokoľvek automobilu na podnikanie, či už vlastného, alebo prenajatého, je nutné ohlásiť to daňovému úradu. A to do tridsiatich dní odo dňa, keď sa auto začalo používať na podnikanie. Inak úrad vyrubí pokutu. Používa sa na to predpísané tlačivo, ktorým podnikateľ vlastne oznamuje, že mu k určitému dátumu vzniklad daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel. “Auto musí mať zaplatenú aj daň z motorových vozidiel,“ pripomína Málach. Tú netreba uhradiť hneď, ale až nasledujúci rok do konca januára. Daň z motorových vozidiel sa neplatí daňovému úradu, ale príslušnému samosprávnemu kraju. Nezáleží pritom na tom, či ide o auto požičané, alebo vlastné, či ho podnikateľ zahrnul do obchodného majetku alebo nie. Daň z motorových vozidiel sa platí vtedy, akonáhle sa dané auto používa na podnikateľskú činnosť.

Call Now
Directions

Pokračovaním v prehliadaní stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o cookie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close