Daňové priznanie

 

DAŇOVÉ PRIZNANIE PREDSTAVUJE VYVRCHOLENIE PRÁCE FIRMY ALEBO ŽIVNOSTNÍKA A KONEČNÉ FINANČNÉ ZÚČTOVANIE ZA PREDCHÁDZAJÚCI ROK.
PRE MNOHÝCH DAŇOVNÍKOV MÔŽE BYŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE AJ URČITÝM PREKVAPENÍM O HOSPODÁRENÍ FIRMY, HLAVNE AK NEÚČTOVALI PRIEBEŽNE POČAS CELÉHO ROKA.

 

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB:

DAŇOVÉ PRIZNANIE Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB (DPPO) ZA PREDCHÁDZAJÚCE ZDAŇOVACIE OBDOBIE JE POVINNÝ PODAŤ DAŇOVNÍK V LEHOTE DO TROCH MESIACOV PO UPLYNUTÍ ZDAŇOVACIEHO OBDOBIA. ZDAŇOVACÍM OBDOBÍM JE KALENDÁRNY ROK, HOSPODÁRSKY ROK ALEBO INÉ OBDOBIE UVEDENÉ V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV Č. 595/2003 Z. Z. DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA DAŇOVNÍK MIESTNE PRÍSLUŠNÉMU DAŇOVÉMU ÚRADU.

 

DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB:

DAŇOVÉ PRIZNANIA K DANI Z PRÍJMU PRE FYZICKÉ OSOBY PODÁVAJÚ NIELEN ŽIVNOSTNÍCI, ALE AJ NIEKTORÍ ZAMESTNANCI, KTORÝCH CELKOVÝ ROČNÝ PRÍJEM PRESAHUJE STANOVENÚ ČIASTKU ALEBO MALI PRÍJEM Z VIACERÝCH ZÁVISLÝCH ČINNOSTÍ A NEPOŽIADALI ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA PREDDAVKOV NA DAŇ ALEBO NEDODALI VŠETKY POTREBNÉ DOKLADY.

 

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY:

PLATENIE DANE Z PRIDANEJ HODNOTY (DPH) JE UPRAVENÉ ZÁKONOM 222/2004 Z. Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

PONÚKAME VÁM KOMPLEXNÉ SLUŽBY SÚVISIACE S VÝPOČTOM PODKLADOV K DANI Z PRIDANEJ HODNOTY A ZASTUPOVANIE PRI STYKU S DAŇOVÝMI ÚRADMI. VÝPOČET DPH SA REALIZUJE V SÚLADE S NARIADENIAMI POŽADUJÚCIMI PODÁVANIE SÚHRNNÝCH VÝKAZOV K DPH.

VÝPOČET DPH A PRIZNANIE DPH SPRACÚVAME MESAČNE ALEBO ŠTVRŤROČNE PODĽA CHARAKTERU DAŇOVNÍKA.

 

DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL:

DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL JE DAŇOU, KTORÚ PLATÍ KAŽDÝ PODNIKATEĽ – DAŇOVNÍK, KTORÝ VYUŽÍVA MOTOROVÉ VOZIDLÁ PRI SVOJEJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI V SR.

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ:

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ TREBA PODAŤ ZA POZEMKY, STAVBY, BYTY, RODINNÉ DOMY ČI NEBYTOVÉ PRIESTORY, KTORÉ ZMENILI V PREDCHÁDZAJÚCOM ROKU VLASTNÍKA. ROZHODUJÚCI JE PRITOM STAV VLASTNÍCTVA K 1. JANUÁRU POTVRDENÝ KATASTROM.

DAŇOVÉ PRIZNANIE TREBA PODAŤ AJ VTEDY, AK NASTALA DÔLEŽITÁ ZMENA OPROTI PREDCHÁDZAJÚCEMU ROKU.

Call Now
Directions

Pokračovaním v prehliadaní stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o cookie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close