Ing. Miriam Buliková, PhD. | Daňový poradca

 

Po vykonávaní dlhoročnej praxe v riadiacich funkciách ekonomického odboru (finančný riaditeľ, vedúca odboru účtovníctva, daní a controllingu, accounting supervisor) v rôznych významných spoločnostiach v oblasti výroby som sa začala zaoberať touto činnosťou aj samostatne.

Moje pôsobenie v akciových spoločnostiach, kde som nadobudla veľmi cenné skúsenosti a poznatky:

2007 PENAM SLOVAKIA, a.s. (AGROFERT HOLDING, a.s.)
– finančný riaditeľ, člen predstavenstva, vedúca oddelenia účtovníctva a daní
– všetky pracovné činnosti týkajúce sa financií, ekonomiky a účtovníctva vrátane daní,
riadenie a zodpovednosť za oblasť financií, účtovných operácií, spracovanie daňových,
účtovných a štatistických výkazov, vypracovávanie plánov, rozpočtov, kalkulácií,
daňových priznaní, odpisovanie majetku, komunikácia s audítormi, s bankami,
s poisťovňami, s daňovým úradom, s colnou správou a inými finančnými inštitúciami.

 

 

 

 

2004 Heineken Slovensko, a.s.
– supervízor účtovníctva a daní
– riadenie a zodpovednosť za spracovanie účtovných operácií,  spracovanie daňových,
účtovných a štatistických výkazov, vypracovávanie plánov, rozpočtov, kalkulácií,
daňových priznaní, odpisovanie majetku,  komunikácia s audítormi,
s daňovým úradom a s colnou správou a iné.

 

 

 

 

2002 Plastika a.s. Nitra
– riadenie a zodpovednosť za spracovanie účtovných operácií,  daňových, účtovných a
štatistických výkazov, plány, rozpočty, kalkulácie, komunikácia s audítormi a iné.

1998 Poľnonákup NAVYS, a.s. Nitra (Poľnonákup Nitra)
– zodpovednosť za účtovníctvo, spracovanie daňových výkazov,  plánov, rozpočtov,
kalkulácií, konsolidácie a iné.

Počas pôsobenia v týchto spoločnostiach som spolupracovala s audítorskými spoločnosťami DeloitteKPMG a PriceWaterhouseCoopersColnou správouDaňovým úradom, zdravotnými poisťovňami a iné. Odbornú úroveň v oblasti účtovníctva a daní si neustále zvyšujem formou účastí na odborných školeniach a seminároch.

Od roku 2008 som členkou Slovenskej komory daňových poradcov a svoju kvalifikáciu som si zvýšila získaním Osvedčenia na poskytovanie daňového poradenstva pod číslom 863/2008.

 

 

 

Od roku 2010 som členkou Confederation Fiscale Europeenne (Európsky register daňových poradcov).

 

 

 

Od roku 2013 pôsobím ako Daňový poradca v našej spoločnosti FINECA TAX OFFICE s.r.o.

Call Now
Directions

Pokračovaním v prehliadaní stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o cookie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close