Odmena nie je príležitostný príjem

 

Odmena alebo príjem z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru sú často pre niekoho len jednorazovou záležitosťou a považujú to preto za príležitostný príjem. Avšak z daňového hľadiska ich za príležitostný považovať nemôžeme. Inak povedané, nie je možné z nich časť oslobodiť od platenia dane, ako to je pri “skutočných“ príležitostných príjmoch.

 

Názov zmluvy má svoju úlohu
“Pokiaľ ide o dohodu o vykonaní práce podľa Zákonníka práce, tak tento príjem je považovaný podľa §5 za príjem zo závislej činnosti,“ hovorí výkonný riaditeľ a prokurista spoločnosti Malach Consulting, s. r. o., Peter Málach. Ide o príjem zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru či členského pomeru. Alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania. “V zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov sú ostatným príjmom príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí. Pri týchto je možné uplatniť oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. h),“ spresňuje daňová poradkyňa Miriam Buliková.

Suma, z ktorej pri príležitostných príjmoch netreba platiť daň, pritom nie je nízka. Oslobodiť možno až päťnásobok životného minima, čo je 925,95 eura. Ide o príjmy napríklad za predaj ovocia a zeleniny, ktoré sami dopestujete na záhradke, výroby medu, prenájmu hnuteľných vecí – napríklad auta či nejakého stroja. “Odmenu z dohôd teda nie je možné považovať za príležitostný príjem a ani nie je možné oslobodiť takýto príjem od dane,“ dopĺňa Buliková.

Iné by to však bolo v prípade, ak by nešlo o dohodu, ale nejakú inú formu zmluvy. “Pokiaľ to nebude dohoda uzatvorená podľa Zákonníka práce, ale povedzme zmluva o vykonaní diela a naozaj sa vyskytne u danej osoby jedenkrát za rok, tak sa dá považovať za príležitostný príjem. Ideálny stav je, ak by nebola uzatvorená so zamestnávateľom, pretože sa bude skúmať, či nejde o závislú činnosť napriek inému názvu zmluvného vzťahu,“ dodáva Málach. Oslobodenú časť teda možno využiť aj v takomto prípade.

Priznať či nepriznať?
Otázne často zostáva aj to, či odmenu z dohody treba “priznať“ pri podávaní daňového priznania a kedy možno zrazenú 19-percentnú daň považovať za vysporiadanú. “V zmysle zákona o dani z príjmov sa daň vyberá zrážkou pri príjmoch zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g), ktoré plynú daňovníkovi od zamestnávateľa (ten je platiteľom dane) a ich úhrnná výška od tohto zamestnávateľa nepresiahne za kalendárny mesiac sumu 165,97 eura. Tento daňovník si pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti neuplatňuje nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus,“ hovorí Buliková. Ak teda odmena z dohody nepresiahne mesačne 165,97 eura a daňovník si nenárokuje nezdaniteľnú časť a daňový bonus z tejto dohody, zrazená daň sa považuje za vysporiadanú a odmenu netreba v priznaní uviesť. Naopak, ak je to pre daňovníka, napríklad študenta výhodné, môže odvedenú daň považovať za preddavok, ktorý si v daňovom priznaní odpočíta.

Call Now
Directions

Pokračovaním v prehliadaní stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o cookie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close