Podvojné môže podnikateľ vymeniť za iný spôsob

 

Autor: (sim)  (HN 12.5.2010)

 

Okrem povinného či dobrovoľného prechodu na podvojné účtovníctvo môže vzniknúť v praxi aj situácia opačná — prechod zo sústavy podvojného na jednoduché účtovníctvo. “Napríklad fyzická osoba — podnikateľ, ktorá dobrovoľne viedla podvojné účtovníctvo a rozhodne sa, že bude viesť zase len jednoduché. Alebo rôzne občianske združenia a podobné inštitúcie, ktorých príjmy už nedosahujú zákonom stanovenú hranicu pre vedenie podvojného účtovníctva a nepodnikajú, a prejdú preto na jednoduché účtovníctvo,” hovorí daňová poradkyňa Jana Sadloňová.

Prechod zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovnej jednotke nastali skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy. “Prechod z jednej sústavy účtovníctva do druhej nie je potrebné hlásiť správcovi dane,” pripomína daňová poradkyňa Miriam Buliková.
Kedy vlastne musí podnikateľ viesť podvojné účtovníctvo? Povinne ho musia viesť subjekty, ktoré nespadajú do kategórie možnosti využívania jednoduchého účtovníctva, teda najmä obchodné spoločnosti a družstvá. Dobrovoľne ho však môže viesť ktorýkoľvek podnikateľ, teda aj drobný živnostník.

Call Now
Directions

Pokračovaním v prehliadaní stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o cookie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close