Príjem z prenájmu bytu si môžete znížiť hneď niekoľkými spôsobmi – nezdaniteľnou časťou a výdavkami. Neplatí to však pre všetky nehnuteľnosti.

 

Autor: Martina Raábová  (HN 30.01.2015)

 

Ak ste vlani prenajímali byt či predali dom, mali by ste spozornieť. Do konca marca máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov (tlačivo typu B), to však platí len vtedy, ak príjmy z týchto „obchodov“ neprekročili sumu 1 901,67 eura.

Vo všeobecnosti platí, že príjem z prenájmu si môže daňovník znížiť o nezdaniteľnú časť, ktorá je vo výške 500 eur ročne. Výhodou však je, ak daňové priznanie podávajú napríklad obaja manželia, pretože si môžu toto nezdaniteľné minimum uplatniť až dvakrát. Podmienkou je však bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, inak si úľavu nemožno odpočítať od príjmu viackrát. „Príjem z prenájmu si môžu manželia rozdeliť alebo v rovnakom pomere, alebo v inak dohodnutom pomere, ktorý je pre manželov výhodnejší,“ hovorí pre HN daňová poradkyňa Miriam Buliková. Dodáva však, že rovnakým dielom si potom musia manželia rozdeliť aj výdavky, ktoré súvisia s prenájmom. Až vtedy si môže každý z manželov uplatniť oslobodenie vo výške 500 eur, dokopy si tak hneď v úvode znížia základ dane až o tisíc eur.

Základ dane z príjmu z prenájmu si môžete znížiť niekoľkými spôsobmi. Napríklad pri prenájme existujú dve možnosti – zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo ju nezaradiť. Aj však nehnuteľnosť nie je zaradená v obchodnom majetku, vytvára sa malý priestor na uplatnenie výdavkov spojených s prenájmom. Do výdavkov si tak môžete dať len tie, ktoré súvisia s riadnou prevádzkou – výdavky na elektrinu, plyn, kúrenie, vodné, stočné, náklady za užívanie spoločných priestorov či výdavky za zavedenie internetu.

Ak je vaša nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku, uplatniť si môžete okrem iného aj výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov), výdavky na jej technické zhodnotenie, na opravy a udržiavanie nehnuteľnosti, daň z nehnuteľnosti, výdavky týkajúce sa úhrad do fondu prevádzky, údržby a opráv, ale napríklad aj poistenie prenajímanej nehnuteľnosti či úroky z úverov a pôžičiek, ktoré daňovník použil na kúpu prenajímanej nehnuteľnosti.

Call Now
Directions

Pokračovaním v prehliadaní stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o cookie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close