• Vyberte správnu metódu

    Vyberte správnu metódu   (HN 20.03.2013)   Priznať príjmy zo zahraničia neznamená automaticky, že z nich zaplatíte daň aj na Slovensku. Vo väčšine prípadov ide len o akési oznámenie slovenskému daňovému úradu, že ste mali príjmy aj v zahraničí a zaplatili ste tam daň. Na zamedzenie dvojitého zdanenia slúžia medzinárodné zmluvy, ktoré má Slovensko uzatvorené s jednotlivými krajinami. Ak ste teda mali príjem zo zahraničia, s ktorým má Slovensko uzatvorenú zmluvu, pri vypĺňaní daňového priznania využijete buď metódu zápočtu alebo metódu vyňatia – podľa toho, čo je v zmluve uvedené. Zoznam medzinárodných zmlúv nájdete na stránke Finančného riaditeľstva v sekcii Legislatíva/Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Samotnú zmluvu potom nájdete…

 • Odmena nie je príležitostný príjem

  Odmena nie je príležitostný príjem   Autor: Katarína Šimurková  (HN 11.08.2010) Odmena alebo príjem z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru sú často pre niekoho len jednorazovou záležitosťou a považujú to preto za príležitostný príjem. Avšak z daňového hľadiska ich za príležitostný považovať nemôžeme. Inak povedané, nie je možné z nich časť oslobodiť od platenia dane, ako to je pri “skutočných“ príležitostných príjmoch.   Názov zmluvy má svoju úlohu “Pokiaľ ide o dohodu o vykonaní práce podľa Zákonníka práce, tak tento príjem je považovaný podľa §5 za príjem zo závislej činnosti,“ hovorí výkonný riaditeľ a prokurista spoločnosti Malach Consulting, s. r. o., Peter Málach. Ide o príjem zo súčasného alebo z…

 • Odpisy vám znížia daňový základ

  Odpisy vám znížia daňový základ   Autor: Katarína Šimurkova  (HN 3.3.20110)   Povinnosť podať daňové priznanie platí aj pre právnické osoby. Týka sa to takmer všetkých právnických osôb, ktoré majú na území Slovenska sídlo, alebo miesto skutočného vedenia. Povinnosť podať daňové priznanie sa vzťahuje aj na zahraničné právnické osoby, ak majú príjmy zo zdrojov na území SR, u ktorých daň nie je vysporiadaná zrazením dane. Výnimkou z povinnosti podať daňové priznanie v určitých prípadoch nemajú daňovníci nezriadení na podnikanie, občianske združenia či rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ak napríklad mali len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Na zostavenie daňového priznania však musí najskôr daňovník zostaviť účtovnú závierku za zdaňovacie obdobie.…

 • Pokuta nepatrí medzi daňové výdavky

  Pokuta nepatrí medzi daňové výdavky   Autor: Katarína Šimurková (HN 3.3.2010)   Pri podnikateľskej činnosti vznikajú aj náklady, ktoré neovplyvňujú daňový základ. Nedaňové výdavky neznížia príjmy a následne ani daň. Medzi ne patria napríklad výdavky, ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané, či trebárs výdavky na osobnú potrebu daňovníka. Problémom sú rezervy Veľmi častým problémom pri určení, či ide o daňový alebo nedaňový výdavok, sú podľa odborníkov rezervy. Za daňové výdavky možno považovať len rezervy, ktoré sú taxatívne vymenované v zákone. “Patrí sem rezerva na nevyčerpané dovolenky, vrátane poistného, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnancov, rezerva na nevyfakturované dodávky a služby, rezerva na zostavenie, overenie a zverejnenie…

 • Zamestnanec so živnosťou musí podať sám priznanie

  Zamestnanec so živnosťou musí podať sám priznanie   Autor: Katarína Šimurková  (HN 24.2.2010)   Zamestnanci si pri vysporiadaní daňovej povinnosti za minulý rok môžu prácu s daňami uľahčiť tak, že požiadali o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa. Neplatí to však pre tých, ktorí okrem príjmu zo zamestnania, a teda príjmu zo závislej činnosti, mali nejaký príjem aj z podnikania. Tí si musia podať daňové priznanie sami. Pozor treba dať najmä pri časti o živnosti — rozdiel je totiž v tom, ako účtoval. Rozdielne účtovanie Ak má zamestnanec príjmy aj z podnikania, podáva daňové priznanie typu B. V ňom musí uviesť všetky príjmy. Zamestnávateľ zamestnancom, ktorí nepožiadajú o ročné zúčtovanie preddavkov…

 • Metódu zdanenia si vyberte

  Metódu zdanenia si vyberte   Autor: Katarína Šimurková  (HN 24.02.2010)   Niektorí Slováci mali vlani okrem príjmu na Slovensku aj príjem zo zahraničia. Keďže sú stále rezidentmi SR — majú na Slovensku trvalý pobyt, alebo pobyt na Slovensku obvykle dlhší ako 183 dní, musia doma podať daňové priznanie. “V prípade, ak zamestnanec mal príjem zo závislej činnosti v zahraničí a aj na Slovensku, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, v ktorom uvedie príjmy na Slovensku aj zo zahraničia,” hovorí daňová poradkyňa Miriam Buliková. Čo sa viac oplatí Pri “priznávaní” dane zo zahraničia sa postupuje podľa dvoch metód — metódy zápočtu zaplatenej dane, alebo…

Call Now
Directions

Pokračovaním v prehliadaní stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o cookie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close