Vyberte správnu metódu

 

(HN 20.03.2013)

 

Priznať príjmy zo zahraničia neznamená automaticky, že z nich zaplatíte daň aj na Slovensku. Vo väčšine prípadov ide len o akési oznámenie slovenskému daňovému úradu, že ste mali príjmy aj v zahraničí a zaplatili ste tam daň.
Na zamedzenie dvojitého zdanenia slúžia medzinárodné zmluvy, ktoré má Slovensko uzatvorené s jednotlivými krajinami. Ak ste teda mali príjem zo zahraničia, s ktorým má Slovensko uzatvorenú zmluvu, pri vypĺňaní daňového priznania využijete buď metódu zápočtu alebo metódu vyňatia – podľa toho, čo je v zmluve uvedené.
Zoznam medzinárodných zmlúv nájdete na stránke Finančného riaditeľstva v sekcii Legislatíva/Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Samotnú zmluvu potom nájdete podľa čísla v Zbierke zákonov.

Metóda zápočtu dane v podstate znamená, že daň zaplatená v cudzom štáte sa započíta na úhradu dane vypočítanej v daňovom priznaní, avšak najviac vo výške dane pripadajúcej na príjmy z cudzieho štátu.
Ak bude vypočítaná daň vyššia ako tá, ktorú ste zaplatili v zahraničí, rozdiel musíte na Slovensku doplatiť. Ak by vám vyšla vypočítaná daň nižšia ako daň zaplatená v zahraničí, preplatok od nášho daňového úradu nedostanete.

Metóda vyňatia príjmov zase funguje tak, že príjmy z cudzieho štátu  síce v daňovom priznaní uvediete, avšak daň sa v daňovom priznaní z týchto príjmov nepočíta.

Nie vždy sa však pri výbere metódy musíte striktne držať danej zmluvy. „Pre zamedzenie dvojitého zdanenia sa  uplatní metóda podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, alebo metóda vyňatia, ak daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynú príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší,“ hovorí daňová poradkyňa Miriam Buliková. Napríklad ak ste boli zamestnancom v Česku a podľa zmluvy by ste mali použiť metódu zápočtu, avšak by to bolo nevýhodné a doplácali by ste daň,  môžete použiť metódu vyňatia.
Táto možnosť výberu však platí len vtedy, ak ide o príjmy zo závislej činnosti, teda podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Pokiaľ však budete mať iné príjmy, treba sa držať danej zmluvy.

Pozor!
Ak ste pracovali v štáte, s ktorým Slovensko nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, považujete sa za daňového rezidenta na Slovensku a podávate tu aj daňové priznanie z celosvetových príjmov. V takom prípade sa automaticky použije metóda vyňatia príjmov (podľa §45 ods. 3b).

Príklad
Martina mala v roku 2012 príjem zo závislej činnosti na Slovensku aj v zahraničí.
Od januára do augusta 2012 bola zamestnaná na Slovensku. Úhrn jej príjmov od tohto zamestnávateľa bol 10 400 eur, odvody do zdravotnej poisťovne boli vo výške 416 eur, do Sociálnej poisťovne 980 eur. Na preddavkoch na dani zaplatila 1 050 eur. 
Od septembra 2012 sa zamestnala u zamestnávateľa v Maďarsku, kde aj prácu vykonávala. Jej príjem u zahraničného zamestnávateľa bol celkovo 928 450 HUF. Z toho zaplatila poistné 139 200 HUF a daň 5 784,98 HUF.

Pri podávaní daňového priznania musí príjmy v maďarských forintoch prepočítať na eurá. Vybrala si ročný priemerný kurz za rok 2012 (289,249 HUF/EUR) podľa kurzového lístka ECB v roku 2012.
Sumy po prepočte budú vyzerať nasledovne:
hrubý príjem 3 209,86 eura 
odvody 481,25 eura
daň 20 eur

Keďže príjmy zo Slovenska aj zahraničia boli príjmy zo zamestnania, teda podľa § 5 zákona o dani z príjmov, vyplní daňové priznanie pre fyzické osoby typ A.

Call Now
Directions

Pokračovaním v prehliadaní stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o cookie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close